Meniu Principal

Împreună pentru judeţul Călăraşi!”
BUGETARE PARTICIPATIVĂ

 

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI LANSEAZĂ PROCESUL DE BUGETARE PARTICIPATIVĂ
DESPRE
- cuvântul Preşedintelui
Primul exercițiu de bugetare participativă din judeţul Călăraşi se va desfășura pe parcursul anului 2020.
Proiectele identificate și propuse de cetăţenii judeţului Călăraşi, vor fi validate de Consiliul Judeţean Călăraşi, în urma unui proces de votare prin care să se asigure reprezentativitatea rezultatelor, apoi asumate de către Consiliul Judeţean Călăraşi și implementate la nivelul judeţului.
Cetățenii vor fi astfel implicați într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul judeţului Călăraşi, asumându-şi, în acest fel, rolul de participanţi activi în definirea și abordarea problemelor comunității.
SCOP ŞI OBIECTIVE
Procesul de bugetare participativă este unul orientat către cetățean, iar obiectivele principale sunt:

 • Creşterea nivelului de dialog şi de colaborare dintre cetăţeni şi Consiliul Judeţean Călăraşi;
 • Creşterea gradului de asumare şi implicare a cetățenilor în procesul de dezvoltare a judeţului Călăraşi;
 • Ajustarea politicilor publice în concordanță cu nevoile și așteptările cetățenilor;
 • Îmbunătățirea transparenței Consiliului Judeţean Călăraşi;
 • Iniţierea și stimularea democrației participative.
PARTICIPANŢI
Sunt încurajați să se implice în procesul de bugetare participativă toți cetățenii care au interes în dezvoltarea judeţului Călăraşi și au vârsta minimă de 18 ani.
CUM FUNCTIONEAZĂ
Stabilirea și înregistrarea participanților la procesul de bugetare participativă
Persoanele care doresc să propună proiecte trebuie să aibă domiciliul sau reședința în judeţul Călăraşi.
Proiectele vor fi transmise prin e-mail aici: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , iar acestea vor fi încărcate pe site la secțiunea destinată bugetării participative de către personalul IT al Consiliului judeţean Călăraşi.
Cetățenii care doresc să depună proiectele în format tipărit, au posibilitatea să ridice formularele de la Direcţia de Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe din cadrul instituției.
DESCARCA FORMULARUL PENTRU BUGETAREA PARTICIPATIVA DE AICI!!!
(Anexa 1 FORMULAR DEPUNERE PROIECTE în cadrul procesului de bugetare participativă)
Formularul completat, împreună cu alte documente relevante pentru proiect (fotografii, planuri, etc) vor putea fi depuse personal la Direcţia de Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe.
Ulterior, un angajat din cadrul Compartimentului IT va încărca pe site proiectul primit.
Consiliul Judeţean Călăraşi va supune analizei fiecare proiect primit și va stabili proiectele ce pot fi publicate pe site (un proiect nu va fi publicat dacă obiectivul sau limbajul folosit instigă la discriminare, violență, ură etc).
Consiliul Judeţean Călăraşi își rezervă dreptul de a modifica anumite proiecte - în sensul adaptării din punct de vedere tehnic sau financiar sau a integrării mai multor propuneri într-una singură, datorită asemănării obiectivelor sau proximității geografice. În urma acestei analize, toate proiectele declarate eligibile vor fi publicate pe site și supuse votului cetățenilor.
VALOAREA BUGETULUI propus pentru implementarea proiectelor ce vor fi selectate în urma derulării procesului de bugetare participativă
Valoarea bugetului propus, pentru anul bugetar 2020, în cadrul procesului de bugetare participativă pentru proiectele selecţionate, reprezintă 2% din bugetul anual al Consiliului Judeţean Călăraşi şi este în cuantum de 4.377.000 lei.
Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 1.000.000 lei, inclusiv T.V.A., urmând ca celelalte proiecte eligibile să fie finanţate până la epuizarea sumei totale alocate
DOMENIILE DE APLICARE
Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii, pentru obiective care sunt în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi:
Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii, pentru obiective care sunt în administrarea judeţului Călăraşi:
1. Infrastructură de drumuri
2. Domeniul sănătate
3. Domeniul social
4. Domeniul cultural
5. Domeniul sport
Chiar dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit/relevant/preponderent.
MODALITATEA DE ÎNSCRIERE A PROIECTELOR
Fiecare cetăţean poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite. Proiectul trebuie să fie sau să poată fi asimilat unei investiţii aflate în competenţa Consiliul Judeţean Călăraşi şi să vizeze un spaţiu din proprietatea publică a judeţului.
Pentru depunerea unui proiect vor fi completate următoarele informaţii (cuprinse în formularul de proiect):
1. Titlul proiectului:
Acesta trebuie să fie formulat concis şi să se refere la un anumit rezultat cheie al proiectului.
2. Domeniul în care se înscrie proiectul
Se va specifica domeniul în care se înscrie proiectul.
3. Descrierea proiectului
Formularea problemei va fi descrisă în mod amănunţit
Vor fi specificate nevoilor identificate
Vor fi descrise beneficiile generale obţinute prin implementarea proiectului
4. Localizarea proiectului
Va fi precizată adresa, hartă, zonare
5. Durata proiectului
Va fi estimată durata de implementare a proiectului.
6. Beneficiarii proiectului
Vor fi specificaţi beneficiarii proiectului
Va fi explicată valarea adăugată pe care proiectul o aduce beneficiarilor
7. Buget estimat
Se va completa valoarea estimată cu T.V.A.
8. Documente ataşate
Vor fi ataşate fotografii, schiţe, planuri, alte documente suport
9. Modul în care iniţiatorul doreşte să se implice în proiect
Vor fi precizate inţiativele de voluntariat, cofinanţari, sponsorizari.
VOTAREA PROIECTELOR
Se va realiza într-o perioadă de timp predefinită, prin intermediul platformei online dedicată bugetării participative.
Pentru a limita votul multiplu, accesul cetățenilor la platforma de vot se va realiza prin autentificare în cadrul secțiunii bugetare participativă de pe site.
Vor fi implementate proiectele cu cel mai mare număr de voturi (cu respectarea prevederilor prezentului regulament și a reglementărilor legale în vigoare).
Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi.
CRITERII DE ELIGIBILITATE A PROIECTELOR
Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă, proiectele trebuie să fie de competența Consiliului Judeţean Călăraşi, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare și să indeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
 • să fie de interes judeţean și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică;
 • să fie sau să poată fi asimilat unei investiţii aflate în competenţa Consiliului Judeţean Călăraşi;
 • să se refere la investiții publice constând în modernizări, reparații, amenajări etc.;
 • să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale Consiliului judeţean Călăraşi aflate în derulare;
 • să nu necesite cheltuieli majore de funcționare (întreținere, plata unor drepturi de autor, etc) după implementare;
 • să fie cât mai clar definite;
 • să nu intre în aria altor programe de finanțare ale cât mai clar, cum sunt finanțările nerambursabile acordate organizațiilor nonguvernamentale, conform Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, alte finanțări nerambursabile;
 • să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
 • să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul Regulament;
 • să fie propuse doar din partea cetățenilor - persoane fizice.
VALIDAREA PROIECTELOR
Validarea proiectelor în cadrul procesului de bugetare participativă va fi realizată de către o comisie constituită în acest sens la nivelul Consiliului Judeţean Călăraşi.
Comisia își rezervă dreptul de a optimiza proiectele propuse, atât prin îmbunătățiri din punct de vedere tehnic cât și prin estimarea mai eficientă a costurilor.
Toate proiectele validate și optimizate de către comisie urmează să fie afişate la sectiunea dedicată campaniei şi supuse votului online al cetăţenilor.
CALENDARUL CAMPANIEI
 • 06 ianuarie 2020 - 29 februarie 2020 DEPUNERE DE PROIECTE;
 • 01 martie 2020 – 15 martie 2020- perioada în care comisia de evaluare va analiza proiectele, va solicita, în cazul în care consideră necesar, clarificări aplicanților, și va asigura introducerea modificărilor necesare în propunerile de proiect, va afișa lista proiectelor eligibile ce vor fi supuse votului cetățenilor.
 • 16 martie 2020 – 31 martie 2020 - perioada în care cetățenii sunt invitați să voteze propunerile eligibile de proiect.
 • 10 aprilie 2020 - afișarea rezultatelor

Eventualele modificări ale calendarului vor fi publicate în secțiunea destinată bugetării participative pe site-ul www.calarasi.ro

ACTUALIZARE CALENDAR DE DEPUNERE A PROIECTELOR

Anunţ important

Urmare a lansării primului exercițiu de bugetare participativă din judeţul Călăraşi, care se va desfășura pe parcursul anului 2020 sub sloganul “Împreună pentru judeţul Călăraşi”, vă aducem la cunoştinţă faptul că a fost actualizat calendarul de depunere a proiectelor prin prelungirea termenului de depunere până la sfârşitul lunii martie 2020, astfel încât în informaţia să poată fi valorificată de toţi cei interesaţi de dezvoltarea judeţului Călăraşi şi concretizată prin depunerea proiectelor.
  Având în vedere caracterul de noutate al iniţiativei consiliului Judeţean Călăraşi, ne dorim să acordăm în continuare posibilitatea cât mai multor cetăţeni din judeţul Călăraşi să vină cu propuneri de proiecte.
  În acest sens, Comisia de evaluare, legal constituită prin Dispozitia Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 806 din 20.12.2019, va comunica prelungirea termenului de depunere până la data de 30.03.2020, celelalte etape fiind actualizate în consecinţă.

Astfel, calendarul Campaniei va fi următorul:
06 ianuarie 2020 - 31 martie 2020 - Depunere de proiecte;
01 aprilie 2020 – 15 aprilie 2020 - Perioada în care comisia de evaluare va analiza proiectele, va solicita, în cazul în care consideră necesar, clarificări aplicanților, și va asigura introducerea modificărilor necesare în propunerile de proiect, va afișa lista proiectelor eligibile ce vor fi supuse votului cetățenilor.
16 aprilie 2020 – 31 aprilie 2020 - Perioada în care cetățenii sunt invitați să voteze propunerile eligibile de proiect.
10 mai 2020 - Afișarea rezultatelor.

 

PROIECTE DEPUSE

VOTEAZA

Date de contact

Consiliul Judetean Calarasi

Strada 1 Decembrie 1918, nr.1, Calarasi

Tel : +4.0242.311.301

Fax: +4.0242.331.609

 

Web: www.calarasi.ro

E-mail: cjcalarasi@calarasi.ro

+4.0242.331.609

Program de audiente

MARTI : 10 - 12  Presedinte Ec. Vasile ILIUȚĂ
MIERCURI : 10 - 12  Vicepresedinte Jr.Beștea Mihăiță Constantin
JOI : 10 - 12  Vicepresedinte Ing.Samoilă Ion
LUNI : 9 - 11  Secretar General al Judetului Calarasi Paraschiv Aurel

Harta site | Politica de confidențialitate

Copyright © 2018 . Toate drepturile rezervate Consiliul Judetean Calarasi

 

Acest site foloseste cookie, prin continuarea navigarii prin site, va dati acordul cu privire la modul de utilizare al lor.